H. Mariaparochie - Etten-Leur H. Mariaparochie - Etten-Leur H. Mariaparochie - Etten-Leur

Pastoraal team van de Mariaparochie

Ton Willemsen (pastoor)

076 - 5012281

Liturgie, eindverantwoordelijke priester en voorzitter parochiebestuur

Alida van Veldhoven (pastoraal werker)

06 - 38683941

Taakgebied: Kinderen & jongeren

Ad Rouwendal (pastoraal werker)

076 - 5012281

Teamleider, ouderenpastoraat en geloofsvorming

Parochiebestuur

Ton Willemsen (pastoor)

076 - 5012281

Liturgie, eindverantwoordelijke priester en voorzitter parochiebestuur

Henk van Harssel

06 - 51278082

Hans van den Berg

06 - 19583785

Ambtelijk secretaris

hans.vandenberg@hmaria.nl

Johan Snijders

06 - 51822740

Ad Gelens

Bestuurslid

ad.gelens@hmaria.nl

Pastoraatsgroep

De zorg voor het pastoraat is een gemeenschappelijke taak van pastores en parochianen. Die zorg wordt zichtbaar in de pastoraatsgroep. Deze kleine groep van pastores en vrijwilligers zorgt voor coördinatie en uitvoering van het pastorale werk binnen de Mariaparochie.

Locatiecommissie

De locatiecommissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken in de twee locaties.

Petruskerk

076 - 5012385

Lambertuskerk

076 - 5012281