H. Mariaparochie - Etten-Leur H. Mariaparochie - Etten-Leur H. Mariaparochie - Etten-Leur

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons abonnement, geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook onze Mariaparochie heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is uw bijdrage van levensbelang.

 

Onze parochie ontvangt geen subsidie.  Voor alle pastorale- en diaconale activiteiten en de instandhouding van twee van de mooiste rijksmonumenten in Etten-leur (Lambertuskerk en Petruskerk) zijn we afhankelijk van de bijdragen van onze leden.

De afgelopen maanden hebben velen hun financiële bijdrage voor 2017 al naar ons overgemaakt. Daarvoor onze hartelijke dank.

Heeft u dit nog niet gedaan dan willen wij u van harte uitnodigen dit alsnog te doen.

 

Elke bijdrage, groot of klein, is welkom.  Bedankt !

 

Bankrekeningnummer voor de Lambertuslocatie:            NL37 RABO 0114 8058 73

Bankrekeningnummer voor de Petruslocatie:                    NL67 RABO 0128 2067 56

 

Kijk hier voor mogelijke fiscale voordelen